Horaris

 • De dilluns a divendres de 09:00 a 21:00 h.
 • Dissabtes de 09:00 a 14:00 h.

Períodes de vacances: segons el calendari acadèmic d’EADA.

Normativa

El Knowledge & Information Centre és un servei a disposició de tots els membres de la Comunitat d’EADA:

 • Participants en actiu de tots els programes d’EADA.
 • Professors i investigadors d’EADA.
 • Personal de serveis i administració d’EADA.
 • Socis d’EADA Alumni.

NORMATIVA DE SALA

Ambient: S’anima als usuaris a mantenir un ambient d’estudi i de treball silenciós i adecuat a l’ocupació de la sala per part d’altres usuaris. Es requereix en tot momento el tracte respectuós cap als altres usuaris i els treballadors. Es recomana fer els treballs en grup a les aules de treball.
Ocupació de l’espai: Els espais d’estudi i treball del Knowledge & Information Centre són d’ús individual i no es poden reservar ni ocupar de forma permanent. El personal no es fa responsable dels objectes deixats en els llocs de treball sense vigilancia, que seràn remoguts si un altre usuari necesita l’espai.
Menjar i begudes: No està permès menjar o consumir begudes sense tapa a la sala.
Trucades i videoconferències: No està permès fer trucades telefòniques o videoconferències que puguin molestar als altres usuaris.
Consulta de documents físics: Es requereix el máxim respecte cap a la integritat i conservació dels documents (està absolutament prohibit subratllar, escriure o modificar els documents en paper). Després del seu ús els documents consultats a sala s’hauran de deixar en el taulell o damunt les taules. En cap cas els usuaris colocaran els llibres a les prestatgeries. Per a més informació consultar la NORMATIVA D’ÚS DEL FONS DOCUMENTAL.

 

L’incompliment de la normativa, com també qualsevol altre comportament no recollit en la normativa i que resulti perjudicial pels recursos o els usuaris, després del corresponent avís del personal, comporta la pérdua del dret d’accés  als serveis del Knowledge & Information Centre.

Equips i connexions

Ordinadors: Disposem de tres ordinadors de consulta a disposició dels usuaris. Es demana de racionalitzar la seva ocupació. Dos dels ordinadors es poden reservar per a la consulta de EIKON.

Conexions: Les taules disposen d’endolls de càrrega (europeus) i USB. Disposem d’adaptadors per endolls internationals.

WiFi: Tot l’edifici d’EADA Aragó té cobertura WiFi. Al Knowledge and Information Centre i a la recepció us facilitaran la clau del WiFi de convidats.

Fotocòpies i impressions: El Knowledge & Information Centre no disposa d’impresora o fotocopiadora. Trobareu màquines fotocopiadores autoservei que permeten l’escaneig i la  impresió a l’Aula 34. Per a fer-ne ús cal una targeta que pots comprar i recarregar a la Recepció.

Préstec

Es poden agafar en préstec, alhora i per períodes de 15 dies:

 • 4 llibres (fins a 2 sobre la mateixa matèria)
 • 2 revistes (excepte l’últim número)
 • 2 DVDs

Queden exclosos de préstec: els documents amb etiqueta verda.

Tots els usuaris poden gestionar els seus préstecs a través del catàleg del Knowledge and Infromation Centre. Des d’allà es pot renovar i reservar qualsevol document del catàleg.

Renovacions: Es podran renovar els préstecs sempre i quan no hi hagi cap reserva feta per part d’un altre usuari/ària.

Reserves: Es pot fer una reserva d’un llibre que es trova actualment prestat a un altre usuari. Un cop el llibre sigui retornat, s’avisarà al usuari per email i disposarà d’una semana per recollir-lo. Els llibres no prestats no es poden reservar.

Retorns: És necessari renovar o retornar els documents dins el període de préstec. Un document no retornat provocarà l’exclusió del servei de préstec de l’usuari/ària.

Si un usuari/ària perd o retorna un document en mal estat haurà d’abonar el seu preu o comprar-ne un nou exemplar.

Consulta de l’estat de préstec d’un document: A través Catáleg es pot consultar l’estat de prèstec de qualsevol document. La información apareix en el camp: “Estat”.

Finalització del servei: Una vegada finalitzat el Programa, els participants que vulguin continuar gaudint del servei hauran de donar-se d’alta com socis EADA Alumni.

Préstec Interbibliotecari: El servei de Préstec Interbibliotecari està restringit a Professors i Investigadors.

Formació d'usuaris

Alguns programes tenen una sessió específica de Recursos d’Informació en el Mòn de l’Empresa. Estudia el calendari del teu programa per saber si és el teu cas.

A part, el personal del Knowledge and Information Centre està disponible per a formar-te en l’ús dels seus serveis i recursos. Contacta’l a través del formulari web i digues quin dia t’aniria bé fer la formació.

Dins SERVEI d’AJUDA trobaràs diverses pàgines d’ajuda per

 • Treballar amb documents electrònics.
 • Planificar la teva cerca d’informació.
 • Citar correctament les fonts i els documents que utilitzis en la teva recerca.

Guies i tutorials

A l’apartat de Bases de dades trobaras uns botons d’ajuda per accedir a guies i tutorials d’ús per cada una d’elles.

Normativa d'ús i accès al fons documental

El Knowledge & Information Centre posa a l’abast una gran varietat de fonts d’informació, destacant els llibres, ebooks, revistes, projectes, bases de dades i material multimèdia.

Accés al catàleg

Per a trobar llibres, ebooks, revistes, projectes i material multimèdia pots consultar el Catàleg.

Llibres i revistes

Els documents en suport físic hauran de ser degudament tractats per a assegurar-ne la seva integritat i conservació. Els danys causats als documents comportarà la seva restitució, els costos de la qual aniran a càrrec del usuari que els hagi malmès.

La sostracció intencionada d’un document serà considerada una falta molt greu i comportarà la pèrdua inmediata del dret d’accés i ús del servei.

Els llibres i revistes consultats hauran de dipositar-se en el taulell o bé s’hauran de deixar sobre les taules. En cap cas els usuaris han de colocar els llibres a les prestatgeries.

Projectes

La col·lecció de projectes d’EADA està a disposició dels usuaris a través del catàleg en el Campus Virtual. Amb la finalitat de respectar la propietat intel·lectual, la seva reproducció i difusió està totalment prohibida.

Bases de dades

Les bases de dades tenen el seu propi Condicions d’ús i accés.

Novetats, suggeriments i donacions de fons

Novetats: A l’apartat de Novetats trobaràs un llistat dels llibres comprats el darrer mes. Si vols rebre aquest llistat en el teu correu electrònic, fes-nos la petició corresponent a KIC@eada.edu.

Suggeriment de documents i donacions: Els suggeriments i donacions de documents seran avaluats pel responsable d’adquisicions i s’acceptaran si s’adapten al fons i al pressupost del Knowledge & Information Centre.