CdD en xifres

Dades d'empreses

Informes sectorials

Relacions externes

El Centre de Documentació d’EADA manté contactes amb altres biblioteques i centres de característiques similars amb l’objectiu d’intercanviar experiències, participar en projectes comuns i fomentar el desenvolupament de noves eines i productes destinats a la millora dels nostres serveis.

Normativa

Coneix el funcionament i normativa del CdD sobre aquests temes:

El Centre de Documentació és un servei a disposició de tots els membres de la comunitat d’EADA. Per a accedir al Centre de Documentació és imprescindible presentar el carnet d’EADA, que acredita l’usuari com a membre. Són membres de la comunitat d’EADA:

 • Els participants en tots els programes d’EADA
 • Els professors i investigadors d’EADA
 • El personal de serveis i administració d’EADA
 • Els socis d’EADA Alumni
 • Antics participants de tots els programes d’EADA

El Centre de Documentació és un espai de treball individual que requereix silenci.
Per treballar en grup cal dirigir-se a la planta -1, habilitada per a aquesta finalitat.

L’ús del telèfon mòbil dins del Centre de Documentació està totalment prohibit.

 • La col·lecció de projectes d’EADA està a disposició dels usuaris del CdD per a consultes, no es poden agafar en préstec. El format electrònic es pot consultar a través del catàleg del Campus i de la Intranet. Es demana un ús responsable i ètic d’aquests treballs.
 • Els projectes en format paper es poden consultar a la sala del CdD i el format paper a través del catàleg del Campus Virtual.
 • Els documents que integren el fons del Centre de Documentació hauran de ser degudament tractats per assegurar-ne la conservació. Els danys causats als documents comportarà la seva restitució, els costos de la qual aniran a càrrec del causant.
 • La descol·locació o sostracció d’un llibre intencionadament serà considerada una falta molt greu i comportarà immediatament la pèrdua del dret d’accés al Centre de Documentació.
 • Els llibres consultats hauran de dipositar-se en el carretó destinat a tal efecte, o bé s’hauran de deixar sobre les taules. En cap cas es retornaran a les prestatgeries.
 • La col·lecció de projectes d’EADA està a disposició dels usuaris del CdD per a consultes, no es poden agafar en préstec. El format electrònic es pot consultar a través del catàleg del Campus i de la Intranet. Es demana un ús responsable i ètic d’aquests treballs.
 • Els projectes en format paper es poden consultar a la sala del CdD i el format paper a través del catàleg del Campus Virtual.
 • Els documents que integren el fons del Centre de Documentació hauran de ser degudament tractats per assegurar-ne la conservació. Els danys causats als documents comportarà la seva restitució, els costos de la qual aniran a càrrec del causant.
 • La descol·locació o sostracció d’un llibre intencionadament serà considerada una falta molt greu i comportarà immediatament la pèrdua del dret d’accés al Centre de Documentació.
 • Els llibres consultats hauran de dipositar-se en el carretó destinat a tal efecte, o bé s’hauran de deixar sobre les taules. En cap cas es retornaran a les prestatgeries.

Es poden agafar en préstec, alhora i per períodes de 15 dies:

 • 4 llibres (fins a 2 sobre la mateixa matèria)
 • 2 revistes
 • 2 DVDs

Es podran renovar els préstecs sempre i quan no hi hagi cap reserva feta per part d’un altre usuari/ària.

Queden exclosos de préstec: els documents amb etiqueta verda, els projectes i els últims exemplars de totes les revistes.

Reserves

Els llibres que estan en préstec es poden reservar. Es pot consultar l’estat d’un document a través del catàleg.

Un cop el document estigui disponible, l’usari/ària serà avisat per email i disposarà d’una setmana per recollir-lo.

Per fer reserves i renovacions, contacta’ns de dilluns a divendres de 9h a 21h i dissabtes de 9h a 14h al 93 452 08 44 (Ext. 214) i/o cdd@eada.edu.

Devolucions

És necessari renovar o retornar els documents dins el període de préstec. Un document no retornat provocarà l’exclusió del servei de préstec de l’usuari/ària.

Si un usuari/ària perd o retorna un document en mal estat haurà d’abonar el seu preu o comprar-ne un nou exemplar.

Consulta de préstecs

Consulta els teus préstecs a través del l’opció Els meus préstecs.

Una vegada finalitzat el Programa, els participants que vulguin continuar gaudint del servei hauran de donar-se d’alta com socis EADA Alumni.

Suggeriment de documents

Els suggeriments seran avaluats pel responsable d’adquisicions i es compraran si s’adapten al fons i al pressupost del CdD.

L’incompliment de la normativa, com també qualsevol altre comportament no recollit en la normativa i que resulti perjudicial per al Centre de Documentació o la resta d’usuaris, després del corresponent avís del personal, comportarà l’expulsió del Centre de Documentació.