Accedeix als tutorials i ajudes online dels recursos del CdD:

ABI/Inform

Ebrary

Factiva

Visualitzar

Guia ràpida de cerca

Factiva

Visualizar

Guía rápida de búsqueda

Marketline

MergerMarket

Visualitzar

Guia ràpida de cerca

Passport

Visualizar

Guía rápida de búsqueda

Passport

Visualitzar

Guia ràpida de cerca

Proquest Entrepreneurship