• Accedeix a més d’un milió d’informes financers d’empreses espanyoles per mitjà de la base de dades SABI. També trobaràs informació financera d’empreses espanyoles a Alimarket, DUNS i eInforma.
 • Accedeix a informes financers de les principals empreses internacionals que cotitzen en borsa per mitjà de la secció Empreses de la base de dades Factiva.
 • Accedeix als informes de les principals multinacionals del món per mitjà de la base de dades Marketline.
 • Accedeix als informes comercials de les principals empreses de cada país per mitjà de la base de dades Passport.
 • Si necessites analitzar empreses de tot el món, a GRS trobaràs informació de més de 200 milions.
 • Per trobar informació de fusions i adquisicions, pots consultar la base de dades Mergermarket, especialitzada en fusions i adquisicions.
 • Coneix tots els continguts de les bases de dades i com fer-les servir de forma eficaç a la secció Tutorials.
 • Localitza empreses a Europa per mitjà del directori online Europages.
 • La base de dades Marketline ofereix informes PESTLE de més de 100 països, a més d’incorporar una secció d’estadístiques amb dades macroeconòmiques dels mateixos.
 • La base de dades Passport ofereix dades estadístiques de 205 països, a més d’una completa anàlisi dels consumidors de cada país.
 • L’Instituto Nacional de Estadística és la principal font de dades estadístiques sobre Espanya, i a més inclou un llistat de fonts estadístiques de països i organitzacions de la resta del món. Catalunya té un institut homòleg, l’IDESCAT.
 • EUROSTAT és el portal web on es pot consultar un gran nombre d’estadístiques de tots els països membres de la Unió Europea, i també informes especialitzats.
 • Els bancs centrals són grans proveïdors d’informació econòmica i dades estadístiques.Accedeix al Banc d’Espanya, Banc Europeu i al Banc Mundial. La Caixa també dóna accés a una potent base de dades d’indicadors econòmics d’Espanya.
 • El Fons Monetari Internacional també ofereix una potent base de dades amb informació de tots els països, com també informes econòmics i financers.
 • The CIA World FactBook és un extens compendi de dades estadístiques de tots els països del món.
 • Deloitte Country Guides ofereix informació estadística orientada a oferir dades a inversors que realitzen transaccions internacionals.
 • Dades de mercat, estadístiques comparatives, informes sectorials, notícies de mercat, market shares i brand shares de 205 països, amb cobertura exhaustiva de 80 països, amb la base de dades Passport.
 • Informes dels principals sectors internacionals, amb anàlisis Porter, per mitjà de la base Marketline.
 • La base de dades de Business Monitor Intelligence recull una col•lecció d’informes sectorials, actualitzats trimestralment, d’uns 200 països.
 • A nivell espanyol, Alimarket inclou informes sectorials de diferents mercats.
 • Consulta d’anàlisis de mercat realitzades pels propis participants d’EADA en el marc dels seus projectes, per mitjà del catàleg.
 • L’Instituto Nacional de Estadística és la principal font de dades estadístiques sobre Espanya; a més, inclou un llistat de fonts estadístiques de països i organitzacions de la resta del món. Catalunya té un institut homòleg, l’IDESCAT.
 • Els diferents ministeris de l’Estat espanyol són grans proveïdors de fonts estadístiques relatives a llurs respectives àrees de competència. Accedeix al llistat dels ministeris espanyols. A nivell de Catalunya pots accedir al web de la Generalitat per cercar dades estadístics dels diferents departaments.
 • L’ICEX (Institut Espanyol de Comerç Exterior) ofereix una secció d’estadístiques sectorials sobre les relacions comercials de diferents països del món.