Per què és important citar i/o referenciar?

 

Citar o referenciar les fonts que has consultat per elaborar el teu treball et permetrà:

  • Reconèixer la feina d’altres i respectar la propietat intel•lectual.
  • Demostrar el teu coneixement sobre el sector o àmbit que tractes.
  • Evitar el plagi, ja que estàs reconeixent el treball d’altres persones.
  • Donar fiabilitat i transparència a la teva feina.

 

Diferència entre cites i referències.

 

Les cites es fan servir dins del text per i serveixen per explicar si la idea que estàs explicant pertany a altres, ja sigui mencionant-la directament o parafrasejant-la.

Les referències serveixen per crear tant un llistat de les cites utilitzades al llarg del treball com per elaborar una bibliografia.

Les cites i referències tindran el format de l’estil que triïs pel teu treball.

 

Estils de cites i referències.

 

Existeixen diferents estils utilitzats en l’àmbit acadèmic. Probablement un dels més coneguts i utilitzats és l’estil Harvard, però pots fer servir qualsevol dels estils oficials.

L’únic que necessites és mantenir el mateix estil en totes les cites i referències que elaboris, per tal de mantenir una coherència al llarg del treball.

 

Alguns estils de cites i referències:

Harvard

APA

ISO 690

 

Programes per gestionar referències.

 

Hi ha diferents programes gratuïts a internet que t’ajudaran a gestionar les teves referències bibliogràfiques i elaborar una bibliografia que puguis incorporar al teu treball. Alguns exemples d’aquests programes són:

Endnote

Zotero

Mendeley