Drets d’autor dels recursos d’informació

Tots els usuaris hauran de respectar els drets d’autor dels treballs que estan disponibles a través del Virtual Campus d’EADA. Els documents amb drets d’autor no poden ser modificats, adaptats, manipulats, transformats, traduïts, ni es podran crear obres derivades, sense el permís explícit de l’autor/s. EADA es reserva el dret de restringir l’accés als usuaris que infringeixin els drets d’autor dels recursos d’informació.

Llicències dels recursos d’informació

Els recursos d’informació que ofereix el Knowledge & Information Centre (KIC) es regeixen per les llicències acordades entre EADA i els proveïdors d’informació, on s’estipula el seu ús per finalitats acadèmiques, quedant terminalment prohibida qualsevol utilització per finalitats lucratives o pel desenvolupament d’activitats professionals alienes a l’activitat de l’Escola. Generalment, segons les llicències dels recursos electrònics oferts pel KIC, els usuaris no podran:

  • Permetre l’accés als recursos d’informació a usuaris no autoritzats.
  • Modificar o crear obres derivades dels recursos sense el permís del posseïdor dels drets d’autor del material.
  • Esborrar, ocultar o modificar ningun recurs amb drets d’autor.
  • Utilitzar els recursos amb drets d’autor amb finalitats comercials.
  • Descarregar de forma massiva els recursos d’informació de les plataformes en les que s’ofereix l’accés.

L’incompliment de les condicions d’utilització dels recursos d’informació pot comportar la pèrdua d’accés las serveis del Knowledge & Information Centre.

Segons les corresponents llicències, l’accés a les bases de dades Euromonitor Passport, SABI i Mergermarket és exclusiu pels participants en curs, professorat i PAS d’EADA.

Passport

Dades de mercat, estadístiques comparables, informes sectorials, notícies de mercats, market shares, brand shares i estudis de consumidors de 205 països, amb cobertura exhaustiva de 80 països. Dades procedents de més de 25.000 fonts.

Marketline

Dades i informes de més de 110 països (PESTLE), sectors industrials (amb les 5 forces de Porter), empreses a nivell internacional (amb anàlisis SWOT), així com anàlisis de fusions i adquisicions.

Thomson Reuters Eikon

Thomson Reuters Eikon cobreix els principals mercats financers (renta variable, renta fixe, primeres matèries, divises, etc.) i proporciona solucions de compliance, risk management, investment management y wealth management. Eikon inclou sèries històriques d’indicadors econòmics de països i regions, informació a temps real i històrica de preus, notícies, dades financeres d’empreses, estimacions, ratis i dades de fusions i adquisicions.

ABI/INFORM

ABI/INFORM Complete ofereix accés a milers de revistes acadèmiques a text complet, tesis, working papers; als principals diaris econòmics com The Wall Street Journal i The Financial Times; així com a informes de mercats i perfils de països.

Factiva

Base de dades de les agències de notícies Reuters i Dow Jones. Conté informació diària extreta de més de 28.000 fonts, tant generals com especialitzades, de tot el món i en 23 idiomes. Comprén els darrers 10 anys. També inclou informes de les empreses que cotitzen en borsa més importants del món.

SABI

Proporciona dades de més de 1,2 milions d’empreses espanyoles. Permet accedir a informes financers d’empreses, realitzar-hi comparacions, extreure dades de contacte, llistats de sectors d’activitat, etc.

Global Reference Solution

Base de dades amb cobertura mundial de més de 200 milions d’empreses, amb accés a la informació comercial y vinculacions corporatives. Disposa de més de 50 camps de segmentació per realitzar cerques.

Mergermarket

Dades sobre fusions i adquisicions a nivell global en tots els sectors. Inclou eines d’anàlisi com també els acords amb un valor superior a 5 milions d’euros.

DUNS 50.000

Directori d’empreses que s’edita anualment, i que inclou informació de marketing sobre les principals empreses espanyoles per volum de facturació.

eInforma

Informes financers i comercials d’empreses espanyoles.

Alimarket

Informes de mercat, notícies, dades d’empreses, obertura d’establiments, llançament de nous productes, nomenaments, entre molts altres continguts dels principals sectors econòmics d’Espanya, com l’alimentació, construcció, energia, hosteleria, sanitat, electrónica, etc.

Ebook Central

Col·lecció temàtica de més de 12.000 llibres electrònics relacionats amb el món dels negocis i les finances. Permet crear un perfil d’usuari propi per guardar els llibres consultats i les anotacions.

Green File

Informació provinent d’investigacions contrastades sobre tots els aspectes de l’impacte humà en el medi ambient. Compta amb una col·lecció de títols de fonts acadèmiques, governamentals i d’interès general sobre l’escalfament global, construcció ecològica, contaminació, agricultura sostenible, energia renovable, reciclatge, i molts altres.

INE

L’Instituto Nacional de Estadística ofereix accés a la base de dades més completa d’informació estadística sobre Espanya.

IDESCAT

El Institut d’Estadística de Catalunya ofrece acceso a la principal base de datos de información estadística sobre Cataluña.

EUROSTAT

Portal d’informació estadística dels països de la UE.

OpenData BCN

Accés a les dades publiques de l’Ajuntament de Barcelona, que permeten conèixer amb profunditat aspectes demogràfics, socials, econòmics, entre altres indicadors de la ciutat.

World Development Indicators

Accés a 298 indicadors econòmics, socials, polítics y demogràfics, que permeten analitzar amb profunditat la situació y fer comparatives entre 209 països.